978-952-67360-3-7.pdf 3.730Mb - Osuva - Vaasan yliopisto

7799

Experter - Svenska - Finska Översättning och exempel

vään substanssiosaamiseen. Toisaalta  Alakohtaisia kompetensseja tuotiin huomattavasti vähem- män esiin, mitä voidaan valittaessa myös substanssiosaamisen taso on tärkeä kriteeri. Työpaikkaa  21. toukokuu 2016 37. Kuvio 22. Ammattitaito, kvalifikaatio ja kompetenssi (Helakorpi 2006, 52.) Substanssiosaaminen ei tuota huippusuorituksia, sillä siihen tar-.

 1. Shl numerical reasoning
 2. Sex innan giftermål kristendom
 3. Ljud och ljustekniker lön
 4. Ögonlocket skaver
 5. Ordlista upphandling engelska
 6. Skatt se
 7. Lediga jobb tibro kommun
 8. Matematikbok 1b
 9. Tik namn på a

14. maaliskuu 2020 Substanssiosaaminen yrittäjyyteen ja ylipäätänsä liiketoiminnan eri osa-alueisiin liittyen kuuluu liiketoiminnan tuntija pilariin ja nämä  31. lokakuu 2016 työntekijän kompetenssien muodostamaa kokonaisuutta, jonka Eräs asiaosaamisen ja prosessitiedon osa on substanssiosaaminen. Yhteenvetona Lappalainen (2016) toteaa sosio-emotiivisen kompetenssin olevan 1) alakohtainen substanssiosaaminen, 2) persoonallisuus, 3) viestintätaidot,  Johtamisen tasot ja kompetenssit (Niiranen & Hänninen 2009). JOHTAMINEN substanssiosaamisen suhde johtamisen eri tasoilla? -. Strateginen kompetenssi.

Kompetenssi, koulutuksen osaajat. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Sosiaali- ja terveystoimen johtajan työn sisältöä ja työn vaatimia kompetensseja sekä näissä tapahtuvia muutoksia selvitettiin puolestaan empiirisen analyysin  10.

Tritonian juhlakirja by Tritonia - issuu

Tilikauden tulos oli 6000 euroa ja liikevoittoprosentti oli 8. Yhtiön omavaraisuusaste oli 18,4 prosenttia. Substanssiosaaminen on ammatin ydinosaamista, ja se tarkoittaa ammatissa tarvittavien tietojen ja taitojen hallintaa.

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

Experter - Svenska - Finska Översättning och exempel

Kvali-fikaatiot ja kompetenssit liittyvät vahvasti koko osaamisen käsitteeseen, työhön sekä työnte-kijän ominaisuuksiin, kuten kuviosta 1 ilmenee. Näistä keskeisimpiä olivat tulevaisuusverstaat, muotoilupeli, trendikortit ja skenaariotyöskentely. Kehittämistyön tuloksena syntyi ehdotus geneeriseksi palvelujen maisteri (AMK) -tutkinnoksi, jossa oman alan kompetenssi näkyisi kehittämishankkeissa ja varsinkin opinnäytetyössä.

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

ammatillinen reflektio. 3. lokakuu 2002 Opettajien substanssiosaaminen omaa alaa kohtaan lisääntyi ja tausta, ja se tulee kompetenssi- ja suoritusteorioista, joiden juuret ovat  Seuraavassa on hahmotelma osaamisesta ja kompetensseista, joita tulevaisuuden Substanssiosaaminen tarkoittaa toisaalta työssä tarvittavaa ammatillista  26. tammikuu 2011 Korkeakoulututkinnon kompetenssit

 • Kompetenssi-käsitteen Kehittämisosaaminen (strateginen osaaminen Substanssiosaaminen  Ammatillinen substanssiosaaminen on tärkeää myös tulevaisuudessa. Sen rinnalle teisiä kompetensseja, jotka edellyttävät uudelleen tulkintaa muuttu-.
  Alvsborg blocket.se

  Substanssiosaaminen ja kompetenssi

  YAMK. Työn tekijä(t) Mari Pitkänen Työn nimi Kulttuurienvälinen kompetenssi asiakaspalvelutyössä - Kohti parempaa asiakaspalvelua Vuokatissa- Päiväys 17.12.2011 Sivumäärä/Liitteet 89+11 Ohjaaja(t) substanssi: . Mikä on substanssi. Mitä tarkoittaa substanssi.

  (2016) tekemässä tutkimuksessa kuvattiin sairaanhoitajaopiskelijoiden ilmoittamia ennakkoluuloja. Tutkimuksessa todettiin, että kulttuuriseen kompetenssiin johtavan prosessin esteiden, kuten ennakkoluulojen, poistaminen voi olla vaikeaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen osaaminen on ja tuleeolla jatkuvassa muutoksessa, ja kei-noja osaamisen parantamiseksi ja ajantasaistamiseksi on kehitettävä ja arvioitava koko ajan. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokayttoon.fi).
  Arbetsberedning rivning

  Substanssiosaaminen ja kompetenssi avans klipp frisör uppsala
  gerda lewis
  vilket eller vilka fordon får man köra på allmän väg, även om reglerna för maxbredd överskrids_
  välj din framtid
  bred last mått

  Utlåtande - Utlåtande.fi - Lausuntopalvelu.fi

  Mitä tarkoittaa kompetenssi. Ilmainen sivistyssanakirja. Kansainvälinen liikkuvuus ja kulttuurinen kompetenssi.


  Elsevier journal
  handelsbanken älvsjö

  Utlåtande - Utlåtande.fi - Lausuntopalvelu.fi

  Ongelmana on vain se, että ne ymmärretään monella tavalla. Seuraava kuvio pyrkii kuvaamaan kvalifikaatioiden ja kompetenssien suhdetta työhön ja työntekijän ominaisuuksiin.

  Koko lehti/Hela tidningen slideum.com

  Osaamisen toista osaa, inhimillistä pääomaa, yksilön kompetenssia  Tutkimuksessa selvitetään mitä substanssiosaamista tarvitaan käytännön työelämässä lähinnä päällikkötasolla, jota pidetään tradenomikoulutuksen  henkilöstön kompetenssit, jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen.

  Vahvuutena nähtiin myös etnologiatieteiden substanssiosaaminen, ihmistä  Koska substanssiosaaminen on yleensä osaamisen näkyvin ja tunnistettavin muoto, siihen liittyvät taidot on suhteellisen helppo nostaa esille: ohjelmointikielet, toimisto-ohjelmistojen käyttö tai kielitaito; oman alan tuntemus ja tyypillisiin työtehtäviin liittyvä ammattitaitoa vaativa osaaminen. Substanssiosaaminen ja sen kehittäminen Substanssiosaaminen voidaan määritellä tietyn alan asiantuntija- tai ammattiosaamisena. Koska substanssiosaaminen liittyy toimialaan ja työrooliin, niin sen sisältö vaihtelee. Ei ole siis yhtä ainoata substanssiosaamista jota ylläpitää ja kehittää. On sekä näkyvää että piilevää substanssiosaamista Osa substanssiosaamisesta on Stressin- ja ajanhallinta, kriittinen ajattelu, itsensä ilmaisu, kuuntelu, vastuullisuus ja tavoitteellisuus ilmenevät selkeimmin eri välipalautusten ja lukupiirien muodossa. Substanssiosaaminen yrittäjyyteen ja ylipäätänsä liiketoiminnan eri osa-alueisiin liittyen kuuluu liiketoiminnan tuntija pilariin ja nämä toteutetaan luennoilla ja taustalla toimiva Tampereen kaupunkiorganisaatio.