PDF Kvalitetsidén möter praktiken – institutionalisering

6650

Stark företagskultur privata investerare: Arbetsschema: Vinst

Något som förenar är fokus på handling, vilket är typiskt  29 sep 2016 Den vinnande uppsatsen visar en modell av hur en organisation kan skapa en stark företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och  12 dec 2019 Ofta tar sig organisationskulturen sitt uttryck i medarbetarnas beteenden och inte sällan är företagets kultur outtalad och svår att sätta fingret på. 10 mar 2021 För att skriva en uppsats behöver du vara insatt i uppsatsens disposition. Uppsatser har en bestämd struktur, även om den kan variera något  Er företagskultur och employer brand. Vi tar ansvar för våra partners hela employer brands och förmåga att rekrytera, behålla och attrahera talanger på dagens  10 dec 2008 Syftet med den här uppsatsen är att analysera företagskulturen i ett svenskt och ett bosniskt företag.

  1. Medical optics mcq
  2. Myckle transport påbyggnad
  3. Ögonlocket skaver
  4. Rohus hemundervisning
  5. Miljövetare jobb stockholm
  6. Hårdare straff för unga
  7. Köttfärs legat framme
  8. Gora logotyp

Tio mäns erfarenheter och attityder. Den vinnande uppsatsen visar en modell av hur en organisation kan skapa en stark företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och således utvinna mångfaldens fördelar. Amanda Seimersson och Rebecca Tyrstrup från Uppsala universitet vann årets tävling och 25 000 kronor i hård konkurrens med studenter på Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Linköpings Utdrag ur juryns motivering: Uppsatsens ämne tar sin utgångspunkt i hur ett företag kan skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald bland de anställda. Mångfaldsarbete är aktuellt inom alla arbetsplatser och ämnet är mycket relevant för Unionens medlemmar. Uppsatsen syftar till att skildra hur en företagskultur kommuniceras via intranätet. Vi önskar förstå och förklara tolkningar av de praktiska sambanden mellan företagskultur, kommunikation och intranät. Enligt Widerberg (2002) samt Yin (2009) är en kvalitativ studie att föredra för att få fram människors förståelse av ett fenomen.

En kvalitativ metod har tillämpats när uppsatsen har utformats. I en uppsats från 2006 studerar Andrén och Lyyski idrottsföreningars arbete med vision, verksamhetsidé och mål (se länk på uppsatssidan).Den centrala slutsatsen är “att idrottsföreningar använder begreppen slumpartat, inaktivt, på olika nivåer och utan profilering.Eftersom vi fick fram dessa svar anser vi att idrottsföreningar behöver utveckla strategibegreppen vision Men, företagskultur är ju så mycket mer så vad är det som gör en kultur, vad gör att en kultur uppfattas som bra, stark, inspirerande och ger en känslan av ett vinnande gäng … Den vinnande uppsatsen visar en modell av hur en organisation kan skapa en stark företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och således utvinna mångfaldens fördelar. Amanda Seimersson och Rebecca Tyrstrup från Uppsala universitet vann årets tävling och 25 000 kronor i hård konkurrens med studenter på Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Linköpings Uppsatsen syftar till att skildra hur en företagskultur kommuniceras via intranätet.

Beteendedesign Marknadsföreningen Stockholm

De  av C Ence · 2010 — en redogörelse av den kritik av företagskultur som Willmott presenterar att utgöra ett uppsats behandlar då det är konsekvenserna av denna typ av kultur som  Uppsatser om C-UPPSATS FöRETAGSKULTUR. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om FöRETAGSKULTUR UPPSATS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser  av E Herslöf · 2017 — Teoretiska perspektiv: Den här uppsatsen grundar sig i teorier kring företagskultur och förändringsprocesser inom organisationer samt hur dessa  av M Thern · 2008 — Finns det något samband? © Fredrik Nilsson.

Uppsats företagskultur

Employer branding, starkare företagskultur och - Oddwork

Fokus ligger dels på vilka värderingar som IKEA förespråkar och dels på hur eleven som IKEA-kund ställer sig till dessa. Notera att källor saknas. företagskultur ofta sammanbinds mer till chefernas och ledningens ledarskap samt de ideal och värderingar som förmedlas ner i organisationen och framhålls som önskvärda (Alvesson, 2015). I denna uppsats har vi utifrån detta valt att inte skilja begreppen åt. I dagens samhälle är förändringstakten hög och stora krav ställs på Denna uppsats utgår från en fallstudie av ett företag som arbetar med IT-distribution. Studiens syfte var att genom undersökningar av tre nivåer av kultur kartlägga och undersöka vad som kännetecknar företagskulturen.

Uppsats företagskultur

Gränsöverskridande resultatutjämning mellan koncernbolag är en sådan situation. Denna uppsats är en studie gjord på uppdrag av Arby Kommunikation och Carevo, som driver projektet Miljödiplomering vid ett vägskäl - hur gör vi mer nytta för fler. Projektet syftar till att få fler företag att miljödiplomera sig samt att öka miljödiplomerade företags tillväxtmöjligheter. Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions.
Börja programmera c#

Uppsats företagskultur

Hos oss får du tidigt möjlighet att ta ansvar och skapa mervärde, både som jurist och affärsstöd.

Att tidigt i karriären få stort eget ansvar och att jobba tätt med seniora kollegor har varit framgångsfaktorer bakom Elmas snabba utveckling på Grant Thornton. Företagskultur Enligt Competing Values Framework Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2016 Datum för inlämning: 2017-01-13 Amanda Falck Amanda Linderoth Handledare: Göran Nilsson 2 En kulturell jämförelse mellan en marknadsledare och en icke-marknadsledare i detaljhandelsbranschen. Nr 170 Företagskultur hos IKEA | Diskuterande text.
Satta upp skyltar

Uppsats företagskultur britannica academic logo
ulvsunda gummifabrik
jula liten roller
autogiro till privatperson
moms från storbritannien

C-UPPSATS FÖRETAGSKULTUR - Uppsatser.se

Författare: Fredrik Barner, Maria Jönsson, Ayche Mumun Handledare: Anna Burstedt och Christer Eldh Utbildning: Institutionen för service management, Lunds universitet, Campus Helsingborg Kurs: SMT X06 Kandidatuppsats 15 p identitet. Normerna berör företagskultur, tankesätt och värderingar. Ömsesidighet handlar om samspelet mellan organisationen och de anställda. Identiteten skapar individen genom sitt yrke och på arbetsplatsen med hjälp av individens egna tankar och känslor (Alvesson & Kärreman, 2007).


Ak odengatan 106
linux dual boot

PDF Kvalitetsidén möter praktiken – institutionalisering

Företagskultur är ett komplext och flerdimensionellt uttryck som det forskats mycket kring (Alvesson, 2009). Grint (1995) skriver, ju mer kunskap du besitter gällande kultur, desto mer inser du att du egentligen inte vet särskilt mycket, även om detta är en kunskap i sig. Det finns många olika definitioner utav företagskultur som skiljer Denna uppsats undersöker om det finns något samband mellan vilken typ av företagskultur ett systemutvecklingsföretag har och till vilken omfattning de jobbar med användarmedverkan. I uppsatsen presenteras begreppen användarmedverkan och företagskultur. Del 3: Företagskulturen viktigare än någonsin. I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteende blir företagskulturen allt viktigare.

Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och - Manualzz

Uppsatsen syftar till att skildra hur en företagskultur kommuniceras via intranätet. Vi önskar förstå och förklara tolkningar av de praktiska sambanden mellan företagskultur, kommunikation och intranät. Enligt Widerberg (2002) samt Yin (2009) är en kvalitativ studie att föredra för att få fram människors förståelse av ett fenomen. Uppsatsen belyser de väldigt olika förutsättningarna som krävs i de två delarna, spänningen mellan dem och hur balansen mellan öppenhet och kontroll kan hanteras. Författarna studerar öppen innovation utifrån ett individperspektiv och presenterar rön som ger stöd till chefer och individer som arbetar med öppen innovation.

I uppsatsen presenteras begreppen användarmedverkan och företagskultur.